Uudised

Õppekäik tunnetustuppa 07. märts konstantin


28.veebruaril 2019 külastas meie kooli meeskond Tartu Aleksander Puškini Kooli. Puškini kooli direktor Alina Braziulene tutvustas meie õpetajatele tervet koolihoonet: klassiruume, spordisaali ja aulat. Kõige rohkem pakkus meile huvi kooli uus tunnetustuba, millest uhkelt rääkis kooli logopeed Uliana Väizja. Tunnetustuba on koht, kus saab tuge vajavaid lapsi õpetada ja arendada eelkõige meelte ja tunnetusprotsesside kaudu. Ruumi lõõgastavas ning usalduslikus keskkonnas saavad lapsed nautida aega ja ruumi omas tempos, mis on vaba teiste ootustest.Tunnetustuba pakub stimulatsioonivahendeid eri meeltele: nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja kompimine. See aitab kaasa seoste tekkimisele ning põhjus-tagajärg arusaama kujunemisele. Tunnetustoa tähtsad komponendid on: valgustus, heli, mööbel, lõhnad, maitsed, vesi, mullitoru, projektor, peeglipall, peeglid, muusikakeskus ja fiiberoptilised kiud. Saime kinnitust, et tunnetustuba on meie kooli lastele väga vajalik. Jätkame oma kooli tunnetustoa väljaarendamist ja Puškini kooli kogemused on meile abiks. Andsime lahketele võõrustajatele lubaduse, et kui meie tunnetustuba on valmis, ootame neid külla.
28.veebruaril 2019 külastas meie kooli meeskond Tartu Aleksander Puškini Kooli. Puškini kooli direktor Alina Braziulene tutvustas meie õpetajatele tervet koolihoonet: klassiruume, spordisaali ja aulat. Kõige rohkem pakkus meile huvi kooli uus tunnetustuba, millest uhkelt rääkis kooli logopeed Uliana Väizja. Tunnetustuba on koht, kus saab tuge vajavaid lapsi õpetada ja arendada eelkõige meelte ja tunnetusprotsesside kaudu. Ruumi lõõgastavas ning usalduslikus keskkonnas saavad lapsed nautida aega ja ruumi omas tempos, mis on vaba teiste ootustest.Tunnetustuba pakub stimulatsioonivahendeid eri meeltele: nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja kompimine. See aitab kaasa seoste tekkimisele ning põhjus-tagajärg arusaama kujunemisele. Tunnetustoa tähtsad komponendid on: valgustus, heli, mööbel, lõhnad, maitsed, vesi, mullitoru, projektor, peeglipall, peeglid, muusikakeskus ja fiiberoptilised kiud. Saime kinnitust, et tunnetustuba on meie kooli lastele väga vajalik.
Jätkame oma kooli tunnetustoa väljaarendamist ja Puškini kooli kogemused on meile abiks. Andsime lahketele võõrustajatele lubaduse, et kui meie tunnetustuba on valmis, ootame neid külla.