Rõõmustan, et oled avanud Valga Jaanikese Kooli kodulehe.
Meie koolis õpivad enamasti erituge vajavad õpilased. Lause „Kõik lapsed saavad võimaluse õnnestuda“ on meie kooli juhtmõte.

Õppekava info: Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe taset rakendatakse kerge intellektipuudega õpilastele. Aina enam õpivad kerge intellektipuudega õpilased tavakoolides. Põhikooli lihtsustatud riiklikku õppekava toimetulekuõppe taset rakendatakse mõõduka intellektipuudega õpilastele. Põhikooli lihtsustatud riiklikku õppekava hooldusõppe taset rakendatakse sügava ja raske intellektipuudega õpilastele. Õppimiseks meie koolis on vaja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust ja vanema nõusolekut.

Meie koolis õpib täna 50 õpilast. Kooli personal koosneb 30 inimesest: õpetajad, kasvatajad, õpetaja abid, kasvataja abid, logopeed-eripedagoogid ja ravivõimlemise instruktor. Meie kooli õppejuht täidab suuresti sotsiaalpedagoogi ülesandeid ja psühholoogi abi saame Rajaleidja keskusest. Otsime oma meeskonda kvalifikatsiooninõuetele vastavat sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi.
Meie kool on kakskeelne. Keelekümblus koolivälisel ajal ning lõimumine erinevatel ühisüritustel võimaldab õppida keeli ja hoida häid suhteid kooliperes.

Korraldame õpilastele erinevaid õppekäike (vt kodulehelt) ja praktilist tegevust. Koolil on värskenduskuuri läbinud õpilaskodu. Õpilaste ja õpetajate hulgas on hinnatud ringid: puutöö, sport, robootika, kunst, loovus, tants, mäng ja muinasjutt. Muusikateraapia ning veeprotseduurid kooliõe juhendamisel loovad vaid kvaliteeti kooli õppe- ja kasvatustöösse.

Koolina kuulume EO Eesti Ühendus liikmete nimekirja. Eesti eriolümpia on aastaringne erinevate spordivõistluste korraldaja intellekti-puudega inimestele. Eriolümpia on sportlaste ja treenerite jaoks leidnud koha nende südames ja hinges. Meil on uhkeid saavutusi ja väärt kogemusi spordivõistlustelt Otepääl või Araabia Ühendemiraatides.

Head suhted koolimeeskonnas ja koostöö HTM koolivõrgu osakonnaga, hoolekoguga, lastevanematega, Valga vallaga, Valgamaa Kutseõppekeskusega, politseiametnikega, tugiisikutega, asenduskodude jt partneritega aitavad meil kooli arengut kavandada ja tulemusi saavutada.

Kohtumiseni Valga Jaanikese koolis! Helista juba täna!

Jaanika Käst
Valga Jaanikese kooli ja Urvaste kooli direktor