Rõõmustan, et oled avanud Valga Jaanikese Kooli kodulehe. Meie koolis õpivad erituge vajavad õpilased. Lause „Kõik õpilased ja õpetajad saavad võimaluse õnnestuda“ on meie kooli juhtmõte.

Õppekava info: Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe taset rakendatakse kerge intellektipuudega õpilastele. Aina enam õpivad kerge intellektipuudega õpilased tavakoolides ja on õpilasi, kes just meie kooli väga vajavad. Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetulekuõppe taset rakendatakse mõõduka intellektipuudega õpilastele. Põhikooli lihtsustatud riiklikku õppekava hooldusõppe taset rakendatakse sügava ja raske intellektipuudega õpilastele. Õppimiseks meie koolis on vaja koolivälise nõustamismeeskonna otsust ja vanema nõusolekut.

Meie koolis õpib 40 õpilast. Kooli personal koosneb 33 inimesest: õpetajad, kasvatajad, õpetaja abid, kasvataja abid, logopeed-eripedagoogid, psühholoog ja ravivõimlemise instruktor. Meie kooli õppejuht täidab sotsiaalpedagoogi ülesandeid.

Meie kool on kakskeelne. Keelekümblus koolivälisel ajal ning lõimumine erinevatel ühisüritustel võimaldab õppida keeli ja hoida häid suhteid kooliperes.

Korraldame õpilastele erinevaid õppekäike (vt kodulehelt) ja praktilist tegevust. Koolil on värskenduskuuri läbinud õpilaskodu. Õpilaste ja õpetajate hulgas on hinnatud ringid: puutöö, sport, robootika, kunst, loovus, tants, mäng ja muinasjutt. Muusikateraapia ning veeprotseduurid kooliõe juhendamisel loovad kvaliteeti kooli õppe- ja kasvatustöösse.

Koolina kuulume Eriolümpia Eesti Ühenduse toetajaliikmete nimekirja. Eriolümpia on aastaringne erinevate spordivõistluste korraldaja intellekti-puudega inimestele. Eriolümpia on sportlaste ja treenerite jaoks leidnud koha nende südames ja hinges. Meil on saavutusi ja väärt kogemusi spordivõistlustelt Otepääl, Araabia Ühendemiraatides ja mujaltki.

Head suhted koolimeeskonnas ja kooliperes, koostöö HTM riigikoolide osakonnaga, hoolekoguga, lastevanematega, Valga vallaga, Valgamaa Kutseõppekeskusega, politseiametnikega, tugiisikutega, asenduskodude jt partneritega aitavad meil kooli arengut kavandada ja tulemusi saavutada.

Kohtumiseni Valga Jaanikese koolis! Helista juba täna!
Jaanika Käst
Valga Jaanikese kooli ja Urvaste kooli direktor