Valga Jaanikese Kool 2023. aastal osaleb Riigi Tugiteeenuste Keskuse korraldatavas keskses riigihankes viitenumbriga 259465 “Kütuse ostmine"