Hoolekogu koosseis:  

1.1. Alexander Tjatõh - õpilaste esindaja;
1.2. Külli Alumäe - õppenõukogu esindaja;
1.3. Õie Kiis - lapsevanemate esindaja;
1.4. Krista Laine - lapsevanemate esindaja;
1.5. Regina Kuus - lapsevanemate esindaja;
1.6. Jaana Kala - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Valga Vallavalitsus;
1.7. Madli Purge - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.