Koosseis:

1. Elle Vidder – toetava organisatsiooni esindaja, Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna
Lastekaitse osakonna peaspetsialist.
2. Aive Aru – Raidsalu – toetava organisatsiooni esindaja, Valga Põhikooli õppejuht
3. Oksana Kalugina – õppenõukogu esindaja
4. Külli Alumäe – õpilaste esindaja
5. Tiina Tikk – lapsevanemate esindaja
6. Krista Laine – lapsevanemate esindaja
7. Regina Kuus- lapsevanemate esindaja
8. Tiiu Rahuoja – pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium