Koosseis:
1. Elle Vider- toetava organisatsiooni esindaja, SKA Lõuna piirkonna Lastekaitse osakonna peaspetsialist
2. Aive Aru-Raidsalu- toetava organisatsiooni esindaja, Valga Põhikooli õppejuht
3. Oksana Kalugina- õppenõukogu esindaja
4. Merike Mõttus- õpilaste esindaja, hoolekogu esimees merike.mottus [at] jaanikese.edu.ee
5. Tiina Tikk- lapsevanemate esindaja
6. Krista Laine- lapsevanemate esindaja
7. Tiiu Rahuoja- pidaja esindaja, Haridus-ja Teadusministeerium