Hoolekogu koosseis:  Aive Aru – Raidsalu – toetava organisatsiooni esindaja, Valga Põhikooli õppejuht; Oksana Kalugina – õppenõukogu esindaja; Külli Alumäe – õpilaste esindaja; Tiina Tikk – lapsevanemate esindaja; Krista Laine – lapsevanemate esindaja; Regina Kuus- lapsevanemate esindaja; Tiiu Rahuoja – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.