Hoolekogu koosseis:  

1.1. Hardi Akmentin - õpilaste esindaja;

1.2. Külli Alumäe - õppenõukogu esindaja;

1.3. Oksana Kalugina - õppenõukogu esindaja;

1.4. Regina Kuus - lapsevanemate esindaja;

1.5. Krista Laine - lapsevanemate esindaja;

1.6. Jaana Kala - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Valga Vallavalitsus;

1.7. Tiiu Rahuoja - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.