Teenused:

Arvutiklassid jm renditavad ruumid, renditasud – kool ei osuta teenuseid.

Andmed muude üldkasutatavate teenuste kohta – kool ei osuta teenuseid.