Uudised

Matemaatikaolümpiaadil osalesid ka õpilased Lääne-Virumaalt, Tartumaalt ja Võrumaalt 30. märts Kylli


30. märtsil 2022 toimus meie koolis kolmas lihtsustatud õppe õpilaste matemaatikaolümpiaad, kus lisaks Valgamaa koolidele oli osalejaid ka Porkunist, Paluperast ja Urvastest. Valgamaalt osalesid Valga Priimetsa, Valga Jaanikese ja Keeni kooli matemaatikahuvilised noored. Olümpiaadi valmistasid ette meie kooli õpetajad, töid parandasid laste saatjaiks olevad õpetajad ühiselt.

Osalejaid oli varasemast rohkem. Kuuest koolist oli kokku 15 õpilast, neist 8 võistlesid 9. klassi arvestuses. Osalenute hinnangul olid ülesanded jõukohased. Porkuni noormees Kaarel tunnistas, et eeldas raskemaid ülesandeid. Enam peamurdmist oli rooma numbrite ja kellaaja ülesannetega. Urvaste noored ütlesid, et ärevus oli sees, sest nad pole varem võistlustel osalenud. Küsitletud osalejad avaldasid veendumust, et tulevad järgmisel aastal jälle olümpiaadile võistlema või soovitavad seda noorematele koolikaaslastele.

6. klasside arvestuses oli kõige tublim Urvaste poiss Andris, kes on tegelikult 5. klassi õpilane. 7. klassi olümpiaadi võitis meie kooli noormees Hardi. 8. klassist oli vaid üks osaleja – meie kooli poiss Paul-Erik, kes oli ühtlasi ka parim. 9. klassi arvestuses oli võistlus väga tihe. Suurima punktisumma sai meie kooli esindaja Rustams. Teist ja kolmandat kohta jagasid Kaarel Porkunist ja Vladislav Valga Priimetsa koolist.

Autasustamisel tunnustasime kõiki olümpiaadil osalenuid ja nende juhendajaid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. märtsil 2022 toimus meie koolis kolmas lihtsustatud õppe õpilaste matemaatikaolümpiaad, kus lisaks Valgamaa koolidele oli osalejaid ka Porkunist, Paluperast ja Urvastest. Valgamaalt osalesid Valga Priimetsa, Valga Jaanikese ja Keeni kooli matemaatikahuvilised noored. Olümpiaadi valmistasid ette meie kooli õpetajad, töid parandasid laste saatjaiks olevad õpetajad ühiselt.

Osalejaid oli varasemast rohkem. Kuuest koolist oli kokku 15 õpilast, neist 8 võistlesid 9. klassi arvestuses. Osalenute hinnangul olid ülesanded jõukohased. Porkuni noormees Kaarel tunnistas, et eeldas raskemaid ülesandeid. Enam peamurdmist oli rooma numbrite ja kellaaja ülesannetega. Urvaste noored ütlesid, et ärevus oli sees, sest nad pole varem võistlustel osalenud. Küsitletud osalejad avaldasid veendumust, et tulevad järgmisel aastal jälle olümpiaadile võistlema või soovitavad seda noorematele koolikaaslastele.

6. klasside arvestuses oli kõige tublim Urvaste poiss Andris, kes on tegelikult 5. klassi õpilane. 7. klassi olümpiaadi võitis meie kooli noormees Hardi. 8. klassist oli vaid üks osaleja – meie kooli poiss Paul-Erik, kes oli ühtlasi ka parim. 9. klassi arvestuses oli võistlus väga tihe. Suurima punktisumma sai meie kooli esindaja Rustams. Teist ja kolmandat kohta jagasid Kaarel Porkunist ja Vladislav Valga Priimetsa koolist.

Autasustamisel tunnustasime kõiki olümpiaadil osalenuid ja nende juhendajaid.