Uudised

Valga Jaanikese Kooli esimene malevasuvi Urvastes on lõppenud 20. juuni Kylli


13.-19. juunini toimus Urvaste koolis juba kolmas õpilasmalev hev õpilastele. Maleva ellukutsuja on Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese kooli direktor Jaanika Käst. 2021. aastal pälvis seesugune tegevus Võrumaal aasta teo auhinna noorsootöös. „Rõõmustan, et malevad on igal aastal noorte seas väga oodatud ning huvi malevakogemuse saamiseks on suur“, rääkis malevajuht Jaanika Käst.

Erinevalt eelmistest aastatest osales seekord ka Valga Jaanikese kooli rühm. Tööd tehti Urvaste kalmistul, Pokumaal ja kooli ümbruses. Lisaks tööle on malevas ka mitteformaalse õppe osa. Noortele pakutakse väga erinevaid tegevusi: käisime kinos, Kiidjärvel rabamatkal, Uue-Antsla koduloomuuseumis ning erinevates töötubades kokkasime, tegime lilleseadeid, tantsisime, sportisime, meisterdasime ning aega jäi ka lihtsalt puhkamiseks. 

Õpilaste tagasiside oli väga positiivne: konkurentsitult meeldisid kõige rohkem tööd Pokumaal (puude vedamine aiakäruga ja riita seadmine ning okste korjamine), teisele kohale jäid tööd Urvaste kalmistul (ristide värvimine, okste korjamine, prahi koristamine). Kõige vähem, nagu ka eelmistel aastatel, meeldis staadioni äärte rohimine. 

Vaba aja tegevustest meeldis Raikole ja Kevinile rabamatk ja Jaanikese kooli poisile Hardile kokkamise töötuba ning Kristole kõik tegevused. Kõik õpilased olid vaimustuses Uue-Antsla koduloomuuseumist – tõenäoliselt oli suuresti põhjus selles, et lubasime kõiki asju kätte võtta ja nendega töötegemist katsetada. Meeldisid ka praktikant Kerli ja Valga Jaanikese kooli huvijuhi Külli tegevused, Veronika ja Elleni lilleseade töötuba, õpetaja Jüri sporditunnid ning rõõmu ja elevust pakkus Vadimi käe all tantsimine. Maleva lõpetamisel tantsiti iseseisvalt õpitud tants. Ilmataat soosis enamasti meie töid ja tegemisi, vaid mõnel päeval saatis pilvedest värkendust.

 „Taotlusvooru “Malevasuvi 2022” eesmärk on turvalise töökogemuse saamise võimaluse ja mitteformaalse õppimise võimaluste ühildamise kaudu toetada töökogemusteta või vähese töökogemusega noorte konkurentsivõimet. Lisaks tõsta noorte teadlikkust töömaailmast, tuleviku tööturuoskustest ja karjääriplaneermisest, arendada noorte üldpädevusi, tutvustada noortele erinevaid töövaldkondi ja toetada neid tööturule sisenemisel.  Taotlusvooru fookus oli sel aastal noorte loodus ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) pädevuste ja oskuste omandamise toetamine, seades esile noorte vaimse tervise, sotsiaalmajandusliku ebavõrduse vähendamise toetamise, noorte töötuse ennetamise ja üldpädevuste arendamise“, selgitas Kerli Kängsepp, “Malevasuvi 2022” taotlusvooru koordinaator, Haridus- ja Noorteamet.

 

 

 

13.-19. juunini toimus Urvaste koolis juba kolmas õpilasmalev hev õpilastele. Maleva ellukutsuja on Urvaste Kooli ja Valga Jaanikese kooli direktor Jaanika Käst. 2021. aastal pälvis seesugune tegevus Võrumaal aasta teo auhinna noorsootöös. „Rõõmustan, et malevad on igal aastal noorte seas väga oodatud ning huvi malevakogemuse saamiseks on suur“, rääkis malevajuht Jaanika Käst.

Erinevalt eelmistest aastatest osales seekord ka Valga Jaanikese kooli rühm. Tööd tehti Urvaste kalmistul, Pokumaal ja kooli ümbruses. Lisaks tööle on malevas ka mitteformaalse õppe osa. Noortele pakutakse väga erinevaid tegevusi: käisime kinos, Kiidjärvel rabamatkal, Uue-Antsla koduloomuuseumis ning erinevates töötubades kokkasime, tegime lilleseadeid, tantsisime, sportisime, meisterdasime ning aega jäi ka lihtsalt puhkamiseks. 

Õpilaste tagasiside oli väga positiivne: konkurentsitult meeldisid kõige rohkem tööd Pokumaal (puude vedamine aiakäruga ja riita seadmine ning okste korjamine), teisele kohale jäid tööd Urvaste kalmistul (ristide värvimine, okste korjamine, prahi koristamine). Kõige vähem, nagu ka eelmistel aastatel, meeldis staadioni äärte rohimine. 

Vaba aja tegevustest meeldis Raikole ja Kevinile rabamatk ja Jaanikese kooli poisile Hardile kokkamise töötuba ning Kristole kõik tegevused. Kõik õpilased olid vaimustuses Uue-Antsla koduloomuuseumist – tõenäoliselt oli suuresti põhjus selles, et lubasime kõiki asju kätte võtta ja nendega töötegemist katsetada. Meeldisid ka praktikant Kerli ja Valga Jaanikese kooli huvijuhi Külli tegevused, Veronika ja Elleni lilleseade töötuba, õpetaja Jüri sporditunnid ning rõõmu ja elevust pakkus Vadimi käe all tantsimine. Maleva lõpetamisel tantsiti iseseisvalt õpitud tants. Ilmataat soosis enamasti meie töid ja tegemisi, vaid mõnel päeval saatis pilvedest värkendust.

 „Taotlusvooru “Malevasuvi 2022” eesmärk on turvalise töökogemuse saamise võimaluse ja mitteformaalse õppimise võimaluste ühildamise kaudu toetada töökogemusteta või vähese töökogemusega noorte konkurentsivõimet. Lisaks tõsta noorte teadlikkust töömaailmast, tuleviku tööturuoskustest ja karjääriplaneermisest, arendada noorte üldpädevusi, tutvustada noortele erinevaid töövaldkondi ja toetada neid tööturule sisenemisel.  Taotlusvooru fookus oli sel aastal noorte loodus ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) pädevuste ja oskuste omandamise toetamine, seades esile noorte vaimse tervise, sotsiaalmajandusliku ebavõrduse vähendamise toetamise, noorte töötuse ennetamise ja üldpädevuste arendamise“, selgitas Kerli Kängsepp, “Malevasuvi 2022” taotlusvooru koordinaator, Haridus- ja Noorteamet.