Uudised

Alates 18. maist jätkame enamasti distantsõppega 15. mai konstantin


Alates 18. maist jätkame enamasti distantsõppega ja osaliselt kontaktõppega. Suvevaheaeg algab 10. juunil. Õppetöö ümberkorraldamise peamine eesmärk on füüsiliste kontaktide vähendamine miinimumini tõkestamaks COVID-19 viiruse levikut. Õpilaste ja lastevanematega suhtlevad õppetöö osas ja vajalikel teemadel iganädalaselt klassijuhatajad. Täiendavat infot jagatakse õpilastele ja nende vanematele e-kooli, kooli kodulehe ja telefoni teel.
Vajadusel helistada kooli infotelefonile 7641 823, vastab juhiabi Küllike Kuus.
Kõikide koolielu valdkondade info: Direktor Jaanika Käst, tel 5341 2974
Õppe- ja kasvatustöö alane info: Õppejuht Mai Talu, tel 5245 346
Majandusküsimused jms info: Majandusjuht Vadim Šemeljov, tel 5206 635

Ühiste jõupingutustega jõuame hästi järgmisse õppeaastasse!
Alates 18. maist jätkame enamasti distantsõppega ja osaliselt kontaktõppega. Suvevaheaeg algab 10. juunil. Õppetöö ümberkorraldamise peamine eesmärk on füüsiliste kontaktide vähendamine miinimumini tõkestamaks COVID-19 viiruse levikut. Õpilaste ja lastevanematega suhtlevad õppetöö osas ja vajalikel teemadel iganädalaselt klassijuhatajad. Täiendavat infot jagatakse õpilastele ja nende vanematele e-kooli, kooli kodulehe ja telefoni teel.
Vajadusel helistada kooli infotelefonile 7641 823, vastab juhiabi Küllike Kuus.
Kõikide koolielu valdkondade info: Direktor Jaanika Käst, tel 5341 2974
Õppe- ja kasvatustöö alane info: Õppejuht Mai Talu, tel 5245 346
Majandusküsimused jms info: Majandusjuht Vadim Šemeljov, tel 5206 635

Ühiste jõupingutustega jõuame hästi järgmisse õppeaastasse!