Uudised

Valga Jaanikese kooli koristustalgud kodanikualgatuse raames Toogipalu kalmistul 22. aprill konstantin


17.04.19 kogunesid Valga Jaanikese kooli õpilased koos klassijuhatajaga (Õie Kiis) Toogipalu kalmistule, et osaleda kalmistu koristamisel. Tegevuse eesmärgiks oli propageerida vabatahtliku tööd ja tutvustada kalmistukultuuri ning aktiviseerida noori märkama elu enda ümber. Oli väga tegus ja kehaliselt aktiivne pärastlõuna, kus koolinoored said näidata oma tööoskusi. Tahame tänada Valga vallavalitsuse juhtivspetsialisti Pille Meriroosi, kes võttis meie soovi teha midagi oma kogukonna hüvanguks tõsiselt ja aitas leida koostööpartneri. Suured tänusõnad Toogipalu kalmistu kalmistuvahile Rein Vilemile , kes jagas teadmisi kalmistukultuurist ja hoidis koristustalgutel silma peal.
17.04.19 kogunesid Valga Jaanikese kooli õpilased koos klassijuhatajaga (Õie Kiis) Toogipalu kalmistule, et osaleda kalmistu koristamisel. Tegevuse eesmärgiks oli propageerida vabatahtliku tööd ja tutvustada kalmistukultuuri ning aktiviseerida noori märkama elu enda ümber. Oli väga tegus ja kehaliselt aktiivne pärastlõuna, kus koolinoored said näidata oma tööoskusi. Tahame tänada Valga vallavalitsuse juhtivspetsialisti Pille Meriroosi, kes võttis meie soovi teha midagi oma kogukonna hüvanguks tõsiselt ja aitas leida koostööpartneri. Suured tänusõnad Toogipalu kalmistu kalmistuvahile Rein Vilemile , kes jagas teadmisi kalmistukultuurist ja hoidis koristustalgutel silma peal.