Uudised

Tegevusjuhendaja praktika AS Valga Haigla hoolekande osakonnas 09. juuni Kylli


Maikuus läbis kahenädalase osalise praktika väljaspool õppeasutust Valga Jaanikese Kooli lisa-aasta õpilane Rasmus. Praktika toimus AS Valga Haigla hoolekande osakonnas.

Hoolekande osakond pakub hooldekodu teenust. Osakonnas pakutakse väärikat ja turvalist keskkonda eakatele ja/või puudega inimestele ning erihoolekandeteenust sügava liitpuudega isikutele, kelle igapäevatoimetulek ei võimalda kodustes tingimustes igapäevaeluga hakkama saada. Hoolekande pakkumine haigla koosseisus tagab klientidele piirkonna mugavaima ja kvaliteetseima teenuse.

Praktika raames tutvus õpilane Rasmus tegevusjuhendaja tööülesannetega ning abistas vanureid tegevustes. Rasmus kirjeldas praktika läbimist kui väga vajalikku ja põnevat väljakutset. Täname AS Valga Haigla hoolekande osakonna juhte vastutulelikkuse ja lahenduskeskse koostöö eest.

 

 

Maikuus läbis kahenädalase osalise praktika väljaspool õppeasutust Valga Jaanikese Kooli lisa-aasta õpilane Rasmus. Praktika toimus AS Valga Haigla hoolekande osakonnas.

Hoolekande osakond pakub hooldekodu teenust. Osakonnas pakutakse väärikat ja turvalist keskkonda eakatele ja/või puudega inimestele ning erihoolekandeteenust sügava liitpuudega isikutele, kelle igapäevatoimetulek ei võimalda kodustes tingimustes igapäevaeluga hakkama saada. Hoolekande pakkumine haigla koosseisus tagab klientidele piirkonna mugavaima ja kvaliteetseima teenuse.

Praktika raames tutvus õpilane Rasmus tegevusjuhendaja tööülesannetega ning abistas vanureid tegevustes. Rasmus kirjeldas praktika läbimist kui väga vajalikku ja põnevat väljakutset. Täname AS Valga Haigla hoolekande osakonna juhte vastutulelikkuse ja lahenduskeskse koostöö eest.