Uudised

Teeme koostööd Valgamaa kutseõppekeskusega 25. november konstantin


22.11.2018 kell 18.00 osales meie kooli direktor Valgamaa Kutseõppekeskuses koostööpartnerite tänuüritusel. Meie südameasi on, et meie kooli õpilased, kes omandavad põhiharidust lihtsustatud riikliku õppekava alusel, saaksid neile sobiva rakenduse ja võimaluse kutset omandama asuda kutseõppeasutuses. Valgamaa Kutseõppekeskus on valmis koostööks, et meie õpilased leiaksid sobiva eriala nende koolist. Päevakorras on meie kooli õpilastele, vanematele ja õpetajatele Valgamaa kutseõppekeskuses õpitavate erialade infopäev Valga Jaanikese koolis.
22.11.2018 kell 18.00 osales meie kooli direktor Valgamaa Kutseõppekeskuses koostööpartnerite tänuüritusel. Meie südameasi on, et meie kooli õpilased, kes omandavad põhiharidust lihtsustatud riikliku õppekava alusel, saaksid neile sobiva rakenduse ja võimaluse kutset omandama asuda kutseõppeasutuses. Valgamaa Kutseõppekeskus on valmis koostööks, et meie õpilased leiaksid sobiva eriala nende koolist. Päevakorras on meie kooli õpilastele, vanematele ja õpetajatele Valgamaa kutseõppekeskuses õpitavate erialade infopäev Valga Jaanikese koolis.