Uudised

Õpetajad õppisid üheskoos 07. märts Kylli


Kooli arengueesmärkide saavutamiseks tegutsevad meie õpetajad-abiõpetajad kahes õpikogukonnas. Õpitakse üheskoos ja õpitakse üksteiselt.

Koolivaheajal olime koos kahel päeval. 1. märtsil arutlesime vestlusringis „Õpilase motiveeritud õppimine“, kuidas õpimotivatsiooni ja laiemalt motivatsiooni kujunemist toetada. Osalejad olid eelnevalt tutvunud motivatsiooniteemaliste podcastidega  https://mote.edu.ee/podcast/

MÕTE ühendab endas viit aktiivset koolijuhti, kellest üks on meie direktor Jaanika Käst.  Jaanika esitas meile motivatsiooniteooria kõige olulisemad momendid, vestlusringis seostasime teooria koolieluga.

2. märtsil analüüsisime käimasolevat tegevust ühise keele- ja kultuuriruumi süvendamiseks koolis ning õpilaste eesti keele oskuse tõhustamiseks. Kavandasime autismipäeva tähistamist, kuhu on kavas kutsuda ka teiste koolide õpilasi.

Kooli arengueesmärkide saavutamiseks tegutsevad meie õpetajad-abiõpetajad kahes õpikogukonnas. Õpitakse üheskoos ja õpitakse üksteiselt.

Koolivaheajal olime koos kahel päeval. 1. märtsil arutlesime vestlusringis „Õpilase motiveeritud õppimine“, kuidas õpimotivatsiooni ja laiemalt motivatsiooni kujunemist toetada. Osalejad olid eelnevalt tutvunud motivatsiooniteemaliste podcastidega  https://mote.edu.ee/podcast/

MÕTE ühendab endas viit aktiivset koolijuhti, kellest üks on meie direktor Jaanika Käst.  Jaanika esitas meile motivatsiooniteooria kõige olulisemad momendid, vestlusringis seostasime teooria koolieluga.

2. märtsil analüüsisime käimasolevat tegevust ühise keele- ja kultuuriruumi süvendamiseks koolis ning õpilaste eesti keele oskuse tõhustamiseks. Kavandasime autismipäeva tähistamist, kuhu on kavas kutsuda ka teiste koolide õpilasi.