Uudised

Õpetajad õppisid taas 26. aprill Kylli


21. aprillil avanes meie kooli õpetajatel võimalus saada täpsemalt teada, milles seisneb TEACCH-metoodika. Meid tuli koolitama Tartu Herbert Masingu Kooli arendusjuht Merje Kivikas.

 

Üldistatult öeldes lähtub see eeskätt autistlike laste õpetamise metoodika õpilase individuaalsusest, kutsub tema arengu toetamisel koostööle lastevanematega, rõhutab keskkonna ja tegevuskava visualiseerimise ja struktureerimise vajalikkust. Need põhimõtted on meile ka seni olulised olnud, koolitusel saime teada uusi nippe, kuidas neid järjekindlalt ellu viia. Edasises töös on meile abiks koolitaja kindel veendumus visualiseerimise hädavajalikkusest. TEACCH-metoodika põhimõtetest lähtumine toetab tegelikult kõiki meie õpilasi.

 

Huvi koolituse vastu oli suur. Lisaks meie 20 õpetajale osalesid koolitusel kolleegid Urvast ja Keeni koolist. Koolitus sai teoks tänu Valgamaa Arenguagentuuri rahalisele kaasabile.

 

 

 

 

 

21. aprillil avanes meie kooli õpetajatel võimalus saada täpsemalt teada, milles seisneb TEACCH-metoodika. Meid tuli koolitama Tartu Herbert Masingu Kooli arendusjuht Merje Kivikas.

 

Üldistatult öeldes lähtub see eeskätt autistlike laste õpetamise metoodika õpilase individuaalsusest, kutsub tema arengu toetamisel koostööle lastevanematega, rõhutab keskkonna ja tegevuskava visualiseerimise ja struktureerimise vajalikkust. Need põhimõtted on meile ka seni olulised olnud, koolitusel saime teada uusi nippe, kuidas neid järjekindlalt ellu viia. Edasises töös on meile abiks koolitaja kindel veendumus visualiseerimise hädavajalikkusest. TEACCH-metoodika põhimõtetest lähtumine toetab tegelikult kõiki meie õpilasi.

 

Huvi koolituse vastu oli suur. Lisaks meie 20 õpetajale osalesid koolitusel kolleegid Urvast ja Keeni koolist. Koolitus sai teoks tänu Valgamaa Arenguagentuuri rahalisele kaasabile.