Uudised

Metoodilise ühenduse nõupidamisel arutleti motivatsiooni teemadel 27. veebruar konstantin


26. veebruaril käsitlesime metoodilises ühenduses motivatsiooni teemat. Rühmatööde käigus selgus, mis meie õpetajaid ja õpilasi motiveerib. Motivatsioon on inimese kõigi tegevuste aluseks. Igaüks sai välja öelda, mis on tema jaoks liikumapanevaks jõuks. Kokkuvõtvalt võib öelda, et inimesed on erinevad ja nad innustuvad erinevate motiveerijate toimel. Enamasti motiveerib meie inimesi töö tulemus ja seatud eesmärkide saavutamine, toetav meeskond, juhtkonnapoolne märkamine ja tunnustus, soodne töökeskkond, sisukad koolitused ja ühisüritused, sobivad palgatingimused. Oluliseks peetakse ka enda isiksuse arengut. Ka lapsed on erinevad ja nende motiveerijad samuti. Õpetaja aitab lapsel selgusele jõuda, mis teda motiveerib. Meie lapsi motiveerivad erinevad magusad üllatused, võimalus kasutada tahvearvutit, võimalus esineda, osaleda võistlustel ja konkurssidel, osavõtt ülekoolilistest üritustest (kino, raamatukogu, suvelaager). Lapsed väärtustavad suhtlemist õpetajaga, aktiivne koostöö õpetajaga on nende jaoks oluline motiveerija. Õpetaja Jelena tegi aruteludest kokkuvõtte ning peatus täpsemalt välise ja sisemise motivatsiooni erinevustel. Et inimese silmad rõõmsalt säraksid, on vaja nii sobivaid sisemisi kui ka väliseid motiveerijaid. Oma töö tulemust tuleb osata leida ja näha. See võib olla keeruline, aga on motivatsiooni leidmiseks oluline. Esineja sidus motivatsiooni Maslow vajaduste püramiidi astmetega. Iga inimese isiksuse arengus on oluline püüdlus kõrgemate vajaduste poole, erinevatel vajaduse astmetel on käitumise motiivid erinevad. Üks rühm esitles oma mõtteid ja tõekspidamisi plakatina. Suur päike meie kollektiivi kohal väljendab mõtet: „Oleme positiivsed!“
26. veebruaril käsitlesime metoodilises ühenduses motivatsiooni teemat. Rühmatööde käigus selgus, mis meie õpetajaid ja õpilasi motiveerib. Motivatsioon on inimese kõigi tegevuste aluseks. Igaüks sai välja öelda, mis on tema jaoks liikumapanevaks jõuks. Kokkuvõtvalt võib öelda, et inimesed on erinevad ja nad innustuvad erinevate motiveerijate toimel. Enamasti motiveerib meie inimesi töö tulemus ja seatud eesmärkide saavutamine, toetav meeskond, juhtkonnapoolne märkamine ja tunnustus, soodne töökeskkond, sisukad koolitused ja ühisüritused, sobivad palgatingimused. Oluliseks peetakse ka enda isiksuse arengut. Ka lapsed on erinevad ja nende motiveerijad samuti. Õpetaja aitab lapsel selgusele jõuda, mis teda motiveerib. Meie lapsi motiveerivad erinevad magusad üllatused, võimalus kasutada tahvearvutit, võimalus esineda, osaleda võistlustel ja konkurssidel, osavõtt ülekoolilistest üritustest (kino, raamatukogu, suvelaager).
Lapsed väärtustavad suhtlemist õpetajaga, aktiivne koostöö õpetajaga on nende jaoks oluline motiveerija. Õpetaja Jelena tegi aruteludest kokkuvõtte ning peatus täpsemalt välise ja sisemise motivatsiooni erinevustel. Et inimese silmad rõõmsalt säraksid, on vaja nii sobivaid sisemisi kui ka väliseid motiveerijaid. Oma töö tulemust tuleb osata leida ja näha. See võib olla keeruline, aga on motivatsiooni leidmiseks oluline. Esineja sidus motivatsiooni Maslow vajaduste püramiidi astmetega. Iga inimese isiksuse arengus on oluline püüdlus kõrgemate vajaduste poole, erinevatel vajaduse astmetel on käitumise motiivid erinevad. Üks rühm esitles oma mõtteid ja tõekspidamisi plakatina. Suur päike meie kollektiivi kohal väljendab mõtet: „Oleme positiivsed!“