Uudised

Meie tegime Valgamaa haridusteo 2022 30. august Kylli


Kevadel esitati kandidaate „Aasta õpetaja“ konkursile, kus tunnustatakse neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Meie Valga Jaanikese Koolis oleme teinud sel aastal aasta haridusteo Valgamaal, tegemist on väärika konkursiga ja haridustegu seisneb selles, et juba kolm aastat korraldame matemaatika olümpiaadi lihtsustatud õppekava tasemel õppivatele õpilastele Valgamaal, osalejaid on Tartumaaltki, sellist võimalust ei olnud varem tuge vajavatel õpilastel. Meie lõime ise selle võimaluse ja meie loodu on leidnud tunnustust. Laureaaditiitli saime kätte 25.08 Valga kultuuri-ja huvialakeskuses.

 

 

Kevadel esitati kandidaate „Aasta õpetaja“ konkursile, kus tunnustatakse neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Meie Valga Jaanikese Koolis oleme teinud sel aastal aasta haridusteo Valgamaal, tegemist on väärika konkursiga ja haridustegu seisneb selles, et juba kolm aastat korraldame matemaatika olümpiaadi lihtsustatud õppekava tasemel õppivatele õpilastele Valgamaal, osalejaid on Tartumaaltki, sellist võimalust ei olnud varem tuge vajavatel õpilastel. Meie lõime ise selle võimaluse ja meie loodu on leidnud tunnustust. Laureaaditiitli saime kätte 25.08 Valga kultuuri-ja huvialakeskuses.