Uudised

Meie õpetajad jagasid kogemusi HARNO veebiseminaril 28. aprill Kylli


13. aprillil avanes meie kooli õpetajatel võimalus esineda HARNO veebiseminaril „Distantsilt targemaks“. Toimunud veebiseminar oli teemal „Õpiraskustega õpilane klassis: õppetegevuse toetamine digitehnoloogia abil“. Meie koolist jagasid oma kogemusi IKT kasutamisel õpetajad Maret Lill, Oksana Kalugina ja Janne Salumäe. Veebiseminar algas meie kooli tutvustava video ja direktor Jaanika Kästi videopöördumisega.

Esinemisvõimalust pakuti meile tänu sellele, et kooli meeskond läbis  HARNO mahuka koolituse "Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil”. Meie hea koolitaja Tiia Salm võttis veebiseminaril jutujärje üle ning tutvustas huvilistele põgusalt koolitusel käsitletavaid teemasid ja digikeskkondi.

Huvi teema vastu oli suur - veebiseminari jälgis kokku 66 inimest. Kuigi niisugune esinemiskogemus oli meie õpetajatele esmakordne, said nad ladusalt hakkama ja seminari lõpus oli vestluste aknas esinejatele palju tänusõnu.

 

 

13. aprillil avanes meie kooli õpetajatel võimalus esineda HARNO veebiseminaril „Distantsilt targemaks“. Toimunud veebiseminar oli teemal „Õpiraskustega õpilane klassis: õppetegevuse toetamine digitehnoloogia abil“. Meie koolist jagasid oma kogemusi IKT kasutamisel õpetajad Maret Lill, Oksana Kalugina ja Janne Salumäe. Veebiseminar algas meie kooli tutvustava video ja direktor Jaanika Kästi videopöördumisega.

Esinemisvõimalust pakuti meile tänu sellele, et kooli meeskond läbis  HARNO mahuka koolituse "Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil”. Meie hea koolitaja Tiia Salm võttis veebiseminaril jutujärje üle ning tutvustas huvilistele põgusalt koolitusel käsitletavaid teemasid ja digikeskkondi.

Huvi teema vastu oli suur - veebiseminari jälgis kokku 66 inimest. Kuigi niisugune esinemiskogemus oli meie õpetajatele esmakordne, said nad ladusalt hakkama ja seminari lõpus oli vestluste aknas esinejatele palju tänusõnu.