Uudised

Meie koolis õpivad kõik 15. märts Kylli


 

 

Meie kooli direktor lõpetas 13. märtsil 2021 Haridusinnovatsiooni meistriklassi (tegevuste elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik). Meistriklass oli algselt planeeritud 6-kuuliseks uuendusi ärgitavaks arenguprogrammiks koolijuhtidele, et arendada end kui loovat katsetajat, oskuslikku meeskondade kaasajat ja ressursside leidjat ning uudishimuliku hoiakuga muutuste juhti. Viiruskriis venitas programmis osalemise ca aasta vältavaks virtuaaltuuridel läbitud õppimiseks. Lõputööna disainiti teekond ennastjuhtiva õppijani Valga Jaanikese Koolis. Innovatsiooni juhtimine on õppimises positiivsete ja mõjusate uuenduste ellukutsumine koos meeskonna ja õpilastega. Innovatsiooni eduka juhtimise tulemusel on õppimine iga õpilase arengut toetav, inspireeriv ja tulemuslik saavutades maailmas tipptaseme.

 

Meie kooli õppejuht läbis 2021 talvel Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammi „Personalijuhtimine haridusasutuses III – uuendusmeelne liider“. Koolituse käigus mõtlesime läbi, kuidas meie meeskond hakkab õpikogukondadena tegelema kahe kooliarendusliku teemaga:

1. kogukond „Ennastjuhtiv õpilane meie koolis“

2. kogukond „Ühise keele-, info-, kultuuri- ja väärtusruumi kujundamine meie koolis“.

Praktikaklassis esitas õppejuht oma seisukohad ettekandena „Minu järgmine edulugu – professionaalsed õpikogukonnad VJK-s“.

 

Meie koolis on õppimine au sees, õpivad kõik, hiljuti lõpetas meie IT spetsialist Tallinna Ülikoolis tasemeõppe ja temast sai kvalifitseeritud haridustehnoloog. Kool rahuloluküsitluste tulemustele tuginedes saavad töötajad osaleda nende arenguks olulistel koolitustel. 2016. aastal oli koolitusmahuga rahulolu keskmine tulemus 4,43; 2019. aastal 4,37 ja 2020. aastal koguni 4,92.

 

­­­­­­­­­­­­

 

 

 

Meie kooli direktor lõpetas 13. märtsil 2021 Haridusinnovatsiooni meistriklassi (tegevuste elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik). Meistriklass oli algselt planeeritud 6-kuuliseks uuendusi ärgitavaks arenguprogrammiks koolijuhtidele, et arendada end kui loovat katsetajat, oskuslikku meeskondade kaasajat ja ressursside leidjat ning uudishimuliku hoiakuga muutuste juhti. Viiruskriis venitas programmis osalemise ca aasta vältavaks virtuaaltuuridel läbitud õppimiseks. Lõputööna disainiti teekond ennastjuhtiva õppijani Valga Jaanikese Koolis. Innovatsiooni juhtimine on õppimises positiivsete ja mõjusate uuenduste ellukutsumine koos meeskonna ja õpilastega. Innovatsiooni eduka juhtimise tulemusel on õppimine iga õpilase arengut toetav, inspireeriv ja tulemuslik saavutades maailmas tipptaseme.

 

Meie kooli õppejuht läbis 2021 talvel Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammi „Personalijuhtimine haridusasutuses III – uuendusmeelne liider“. Koolituse käigus mõtlesime läbi, kuidas meie meeskond hakkab õpikogukondadena tegelema kahe kooliarendusliku teemaga:

1. kogukond „Ennastjuhtiv õpilane meie koolis“

2. kogukond „Ühise keele-, info-, kultuuri- ja väärtusruumi kujundamine meie koolis“.

Praktikaklassis esitas õppejuht oma seisukohad ettekandena „Minu järgmine edulugu – professionaalsed õpikogukonnad VJK-s“.

 

Meie koolis on õppimine au sees, õpivad kõik, hiljuti lõpetas meie IT spetsialist Tallinna Ülikoolis tasemeõppe ja temast sai kvalifitseeritud haridustehnoloog. Kool rahuloluküsitluste tulemustele tuginedes saavad töötajad osaleda nende arenguks olulistel koolitustel. 2016. aastal oli koolitusmahuga rahulolu keskmine tulemus 4,43; 2019. aastal 4,37 ja 2020. aastal koguni 4,92.

 

­­­­­­­­­­­­