Uudised

Maakondlik olümpiaad Jaanikese koolis 14. mai konstantin


8. mail 2019 oli Valga maakonna koolide põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppivatel lastel esmakordselt võimalus osaleda maakondlikul olümpiaadil. Valga Jaanikese Koolis toimus 6.-7. klassi matemaatikaolümpiaad lihtsustatud õppe õpilastele. Olümpiaadi eesmärgiks oli pakkuda õpilastele vaimset pingutust nõudvat kogemust, õpetada neid väljaspool harjumuspärast keskkonda kohanema ja enesega toime tulema ning tunnustada õpilasi tubli soorituse eest. Olümpiaad oli nii eesti kui vene õppekeelega õpilastele, iga laps tuli oma õpetajaga. Ürituse korraldus lähtus konkreetse lapse vajadusest. Olümpiaadi valmistasid ette Valga Jaanikese Kooli õpetajad, töid parandasid laste saatjaiks olevad õpetajad ühiselt. Kokku osales viis 6. klassi ja kaks 7. klassi õpilast. Lisaks Jaanikese kooli õpilastele oli osalejaid Keeni, Palupera ja Ala põhikoolidest. Olümpiaadi paremusjärjestus koostati klassipõhiselt. 6. klasside õpilastest sai parima tulemuse Keeni kooli esindaja ja 7. klasside arvestuses oli parim Jaanikese kooli õpilane. Peale pingelist mõttetööd veedeti aega Krõlli kohvikus. 3.-4. klassi poisid olid ette valmistanud õdusa kohviku, kus toimus mängurahadega matemaatiline poemängimine ja meeldiv ajaveetmine. Kaubeldi, müüdi ja maiustati. Tublid poemüüjad olid Kristo ja Hardi. Külalistega vahetati kogemusi ja kuulati muusikat. Poisid olid sõbralikud ja tutvustasid osavõtjatele ka meie koolimaja. Oli tore ja arendav ühine toimetamine peale olümpiaadiülesannete lahendamist. Osalejad jäid päevaga rahule. Jaanikese kool on ka järgmisel õppeaastal valmis lihtsustatud õppe lastele olümpiaadi korraldama.
8. mail 2019 oli Valga maakonna koolide põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppivatel lastel esmakordselt võimalus osaleda maakondlikul olümpiaadil. Valga Jaanikese Koolis toimus 6.-7. klassi matemaatikaolümpiaad lihtsustatud õppe õpilastele. Olümpiaadi eesmärgiks oli pakkuda õpilastele vaimset pingutust nõudvat kogemust, õpetada neid väljaspool harjumuspärast keskkonda kohanema ja enesega toime tulema ning tunnustada õpilasi tubli soorituse eest. Olümpiaad oli nii eesti kui vene õppekeelega õpilastele, iga laps tuli oma õpetajaga. Ürituse korraldus lähtus konkreetse lapse vajadusest. Olümpiaadi valmistasid ette Valga Jaanikese Kooli õpetajad, töid parandasid laste saatjaiks olevad õpetajad ühiselt. Kokku osales viis 6. klassi ja kaks 7. klassi õpilast. Lisaks Jaanikese kooli õpilastele oli osalejaid Keeni, Palupera ja Ala põhikoolidest. Olümpiaadi paremusjärjestus koostati klassipõhiselt. 6. klasside õpilastest sai parima tulemuse Keeni kooli esindaja ja 7.
klasside arvestuses oli parim Jaanikese kooli õpilane. Peale pingelist mõttetööd veedeti aega Krõlli kohvikus. 3.-4. klassi poisid olid ette valmistanud õdusa kohviku, kus toimus mängurahadega matemaatiline poemängimine ja meeldiv ajaveetmine. Kaubeldi, müüdi ja maiustati. Tublid poemüüjad olid Kristo ja Hardi. Külalistega vahetati kogemusi ja kuulati muusikat. Poisid olid sõbralikud ja tutvustasid osavõtjatele ka meie koolimaja. Oli tore ja arendav ühine toimetamine peale olümpiaadiülesannete lahendamist. Osalejad jäid päevaga rahule. Jaanikese kool on ka järgmisel õppeaastal valmis lihtsustatud õppe lastele olümpiaadi korraldama.