Uudised

Integreeritud emakeelepäev 14. märts konstantin


Emakeelepäeval viidi läbi karjääriõpetuse projekt integreeritud keeleõppe tunnina eesti, inglise ja vene keeles. Tegevus toimus kahes vanuseastmes. Tegvusteks oli planeeritud eesti- ja venekeelne ristsõna, kus õpilased pidid ära arvama erinevate elukutsete nimetused, mis omakorda tõlgiti inglise keelde. Suurt rõhku pöörati sõnade hääldusele ja omavahelisele suhtlemisele. Tegevusi viidi läbi kakskeelsetes rühmades, kus õpilased toetasid ja abistasid üksteist keeleliselt. Esitluse käigus tutvustati erinevaid elukutseid kolmes keeles. Tunnis pöörati tähelepanu kuulamisoskuse arengule ja meeskonnatööle. 9.a ja b klassi õpilased valmistasid ette esitluse elukutsete teemal, mis kanti tunni lõpus ette. Tund lõppes elukutsete mänguga.
Emakeelepäeval viidi läbi karjääriõpetuse projekt integreeritud keeleõppe tunnina eesti, inglise ja vene keeles. Tegevus toimus kahes vanuseastmes. Tegvusteks oli planeeritud eesti- ja venekeelne ristsõna, kus õpilased pidid ära arvama erinevate elukutsete nimetused, mis omakorda tõlgiti inglise keelde. Suurt rõhku pöörati sõnade hääldusele ja omavahelisele suhtlemisele. Tegevusi viidi läbi kakskeelsetes rühmades, kus õpilased toetasid ja abistasid üksteist keeleliselt. Esitluse käigus tutvustati erinevaid elukutseid kolmes keeles. Tunnis pöörati tähelepanu kuulamisoskuse arengule ja meeskonnatööle. 9.a ja b klassi õpilased valmistasid ette esitluse elukutsete teemal, mis kanti tunni lõpus ette. Tund lõppes elukutsete mänguga.