Uudised

Inspiratsioonipäev on toimunud 30. aprill konstantin


25.04.2019 toimunud Inspiratsioonipäev „Kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda“ tõi meie kooli ca 70 kuulajat. Inspiratsioonipäev toimus ja korraldati autismiteadlikkuse kuu raames ja on osa kooli arengukava põhisuuna täitmisest – kujuneda piirkondlikuks oskusteabekeskuseks. Põlva Roosi kooli õpetajad tulid kohale enne ürituse algust ja tutvusid meie kooli eripedagoog-logopeedi Maret Lill´e metoodiliste vahenditega, mida ta kasutab töös erituge vajavate õpilastega. Päeva lõpus andsid MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad Viive Rull ja Marie Tammsaar koolile üle SÕBRADIPLOMI osalemise eest programmis „Kiusamisest vabaks“ ja rohkesti tunnustavaid sõnu selle kohta mida nad meie koolis nägid, tundsid ja kogesid.
25.04.2019 toimunud Inspiratsioonipäev „Kõik lapsed peavad saama võimaluse õnnestuda“ tõi meie kooli ca 70 kuulajat. Inspiratsioonipäev toimus ja korraldati autismiteadlikkuse kuu raames ja on osa kooli arengukava põhisuuna täitmisest – kujuneda piirkondlikuks oskusteabekeskuseks. Põlva Roosi kooli õpetajad tulid kohale enne ürituse algust ja tutvusid meie kooli eripedagoog-logopeedi Maret Lill´e metoodiliste vahenditega, mida ta kasutab töös erituge vajavate õpilastega. Päeva lõpus andsid MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad Viive Rull ja Marie Tammsaar koolile üle SÕBRADIPLOMI osalemise eest programmis „Kiusamisest vabaks“ ja rohkesti tunnustavaid sõnu selle kohta mida nad meie koolis nägid, tundsid ja kogesid.