Uudised

Aitäh õpetaja Sulle ka 05. juuni Kylli


 

 

Aitäh õpetaja Sulle ka, just nende sõnadega lõpetas õpilane Tanel oma lisaõppe praktika aruande esitlemise kooli arvutiklassis.

 

03. juunil esitlesid oma praktikat Valga Jaanikese Kooli lisa-aasta poisid koos 9b klassiga . Vastavalt PGSle võib põhikoolis pakkuda lisaõpet lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe alusel põhikooli lõpetanutele. Lisaõppe eesmärk on pakkuda täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või üleminekuks tööturule. Lisaõppesse võetakse õpilasi, kes on põhikooli lõpetanud samal aastal. Õppe kestus on üks õppeaasta. Osalejale võimaldatakse juhendatud õpet 1050 õppetunni ulatuses, millest 525 õppetundi moodustab üldhariduslik õpe ja 525 õppetundi kutsealane ettevalmistus ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamine.

 

Õppekava raames oli ette nähtud iganädalane praktika. Esimene praktika kaitsmine leidis aset enne jõule. Nüüd oldi valmis rääkima ja kokku võtma terve õppeaasta jooksul läbitud praktikat. Seoses eriolukorraga praktika läbiviimine ei katkenud, vaid toimus õpilaste koduses keskkonnas, kuhu olid kaasatud lapsevanemad. Õppeaasta jooksul said praktikandid omandada teadmisi Valga Hoolekandeasutuses, AS „Valga Vesi“, Valga Vallahoolduses ,OÜ „Gulina“, samuti Valga Jaanikese Koolis.

Praktika käigus tutvuti abikoka, hooldaja, toidujagaja, tegevusjuhendaja, IT spetsialisti, mööblitisleri, andmete sisestaja, üldehitaja  ning eriolukorra ajal paljude kodus vajaminevate erinevate töödega (remont, toidu valmistamine, koristamine, puude lõhkumine , muru niitmine, maa freesimine). Igal õpilasel oli ette valmistatud ülevaade praktikal tehtust power point esitlusena.

 

Õie Kiis

õpetaja/klassijuhataja

 

 

 

 

Aitäh õpetaja Sulle ka, just nende sõnadega lõpetas õpilane Tanel oma lisaõppe praktika aruande esitlemise kooli arvutiklassis.

 

03. juunil esitlesid oma praktikat Valga Jaanikese Kooli lisa-aasta poisid koos 9b klassiga . Vastavalt PGSle võib põhikoolis pakkuda lisaõpet lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe alusel põhikooli lõpetanutele. Lisaõppe eesmärk on pakkuda täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või üleminekuks tööturule. Lisaõppesse võetakse õpilasi, kes on põhikooli lõpetanud samal aastal. Õppe kestus on üks õppeaasta. Osalejale võimaldatakse juhendatud õpet 1050 õppetunni ulatuses, millest 525 õppetundi moodustab üldhariduslik õpe ja 525 õppetundi kutsealane ettevalmistus ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamine.

 

Õppekava raames oli ette nähtud iganädalane praktika. Esimene praktika kaitsmine leidis aset enne jõule. Nüüd oldi valmis rääkima ja kokku võtma terve õppeaasta jooksul läbitud praktikat. Seoses eriolukorraga praktika läbiviimine ei katkenud, vaid toimus õpilaste koduses keskkonnas, kuhu olid kaasatud lapsevanemad. Õppeaasta jooksul said praktikandid omandada teadmisi Valga Hoolekandeasutuses, AS „Valga Vesi“, Valga Vallahoolduses ,OÜ „Gulina“, samuti Valga Jaanikese Koolis.

Praktika käigus tutvuti abikoka, hooldaja, toidujagaja, tegevusjuhendaja, IT spetsialisti, mööblitisleri, andmete sisestaja, üldehitaja  ning eriolukorra ajal paljude kodus vajaminevate erinevate töödega (remont, toidu valmistamine, koristamine, puude lõhkumine , muru niitmine, maa freesimine). Igal õpilasel oli ette valmistatud ülevaade praktikal tehtust power point esitlusena.

 

Õie Kiis

õpetaja/klassijuhataja