Uudised

Aasta õpiteo laureaat 2022 12. oktoober Kylli


Kreeka filosoof Platon on öelnud, et suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu. Igal sügisel, täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames, tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat.

11. oktoobril toimus koostöös ETKA Andrasega maakondlik tunnustamiüritus Kaagjärve mõisas, kus tunnustati elukestvas õppes osalemist, õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid. Iga muutus algab meist enesest, just meie ise saame olla eeskujuks – nii oma märkamistes kui ka tegudes.

Aasta õpiteo laureaat 2022 Valgamaal on Õpiraskustega õpilane klassis: õppetegevuse toetamine digitehnoloogia abil. Teema aktuaalsus Valga Jaanikese Koolis ajendas tegudele ning seega telliti 2021. aastal HARNOst sisekoolitus. Koolituskavas oli asjatundlikult seotud haridusliku erivajadusega (HEV) õppija vajadused ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalused HEV õppijate toetamiseks. Tulemus, mille üle eriti uhke saab olla, on see, et selle õpiteo tulemusena valmis artikkel Eripedagoogika ajakirjas, mida annab välja Eesti Eripedagoogide Liit, see number on pühendatud digiõppele. Lisaks avanes kevadel 2022 nende kooli õpetajatel võimalus esineda HARNO veebiseminaril „Distantsilt targemaks“. Huvi teema vastu oli suur. Kuigi niisugune esinemiskogemus oli nende kooli õpetajatele esmakordne, said nad ladusalt hakkama ja seminari lõpus oli vestluste aknas esinejatele palju tänusõnu.

 

Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekorraldusspetsialist

Kärt Kuvvas-Mekk

 

Kreeka filosoof Platon on öelnud, et suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu. Igal sügisel, täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames, tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat.

11. oktoobril toimus koostöös ETKA Andrasega maakondlik tunnustamiüritus Kaagjärve mõisas, kus tunnustati elukestvas õppes osalemist, õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid. Iga muutus algab meist enesest, just meie ise saame olla eeskujuks – nii oma märkamistes kui ka tegudes.

Aasta õpiteo laureaat 2022 Valgamaal on Õpiraskustega õpilane klassis: õppetegevuse toetamine digitehnoloogia abil. Teema aktuaalsus Valga Jaanikese Koolis ajendas tegudele ning seega telliti 2021. aastal HARNOst sisekoolitus. Koolituskavas oli asjatundlikult seotud haridusliku erivajadusega (HEV) õppija vajadused ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalused HEV õppijate toetamiseks. Tulemus, mille üle eriti uhke saab olla, on see, et selle õpiteo tulemusena valmis artikkel Eripedagoogika ajakirjas, mida annab välja Eesti Eripedagoogide Liit, see number on pühendatud digiõppele. Lisaks avanes kevadel 2022 nende kooli õpetajatel võimalus esineda HARNO veebiseminaril „Distantsilt targemaks“. Huvi teema vastu oli suur. Kuigi niisugune esinemiskogemus oli nende kooli õpetajatele esmakordne, said nad ladusalt hakkama ja seminari lõpus oli vestluste aknas esinejatele palju tänusõnu.

 

Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekorraldusspetsialist

Kärt Kuvvas-Mekk