Uudised

Aasta õpetaja gala nominendid 2022 07. oktoober konstantin


Matemaatika olümpiaad lihtsustatud õppe õpilastele Valgamaal ja Võrumaal Olümpiaad lihtsustatud õppekava järgi õppivatele lastele on suurt tunnustust väärt uuenduslik ettevõtmine, mis kolme toimumisaasta jooksul on ületanud maakondade piirid. Sellist võimalust pole mitte kunagi varem hariduslike erivajadustega õppijatel olnud. Haridusteo idee autor on Valga Jaanikese Kooli ja Urvaste Kooli direktor Jaanika Käst. Lihtsustatud õppes on põhimõte, et igaühel peab olema võimalus saada haridust vastavalt oma võimetele. Seda põhimõtet järgitakse ka olümpiaadi korralduses. Matemaatika olümpiaadil arvestatakse õpilaste võimeid ja individuaalseid iseärasusi. Eesmärk on pakkuda erivajadustega õpilastele vaimset pingutust nõudvat kogemust ja õpetada neid väljaspool harjumuspärast keskkonda toime tulema. Olümpiaadi näol on tegemist muutusega haridusmaastikul. Idee omaksvõtt ei läinud kiiresti ka õpetajate endi hulgas – kaheldi seni, kui olümpiaadile omistati piirinihutaja auhind. Auhind inspireeris tegijaid, algatus sai hoogu ja indu: õpilaste edu nägemine ning kogemine pani õpetajate silmad särama. Kõige olulisem vägeva haridusteo juures on mõistagi see, et õpilased ise saavad olümpiaadil osalemisest väga positiivse emotsiooni. Loe täpsemalt siit.

Matemaatika olümpiaad lihtsustatud õppe õpilastele Valgamaal ja Võrumaal Olümpiaad lihtsustatud õppekava järgi õppivatele lastele on suurt tunnustust väärt uuenduslik ettevõtmine, mis kolme toimumisaasta jooksul on ületanud maakondade piirid. Sellist võimalust pole mitte kunagi varem hariduslike erivajadustega õppijatel olnud. Haridusteo idee autor on Valga Jaanikese Kooli ja Urvaste Kooli direktor Jaanika Käst. Lihtsustatud õppes on põhimõte, et igaühel peab olema võimalus saada haridust vastavalt oma võimetele. Seda põhimõtet järgitakse ka olümpiaadi korralduses. Matemaatika olümpiaadil arvestatakse õpilaste võimeid ja individuaalseid iseärasusi. Eesmärk on pakkuda erivajadustega õpilastele vaimset pingutust nõudvat kogemust ja õpetada neid väljaspool harjumuspärast keskkonda toime tulema. Olümpiaadi näol on tegemist muutusega haridusmaastikul. Idee omaksvõtt ei läinud kiiresti ka õpetajate endi hulgas – kaheldi seni, kui olümpiaadile omistati piirinihutaja auhind.

Auhind inspireeris tegijaid, algatus sai hoogu ja indu: õpilaste edu nägemine ning kogemine pani õpetajate silmad särama. Kõige olulisem vägeva haridusteo juures on mõistagi see, et õpilased ise saavad olümpiaadil osalemisest väga positiivse emotsiooni. Loe täpsemalt siit.