Arengukava


Arengukava on esitatud kinnitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantslerile.
Arengukava on esitatud kinnitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse ning koolivõrgu asekantslerile.