Новости

Töökogemuste vahetamine 09. марта Kylli


 

26. veebruaril 2020 korraldasime oma kooli töötajatele kovisiooni „Õpilaste käitumisprobleemid, nende põhjused ja abistamise võimalused“. Kovisiooni juhtisid Rajaleidja spetsialistid Endla Lõkova ja Õnne Naaris. Mõlema grupi arutelu keskseks teemaks oli vägivalla ennetamine vahetundides. Esimeses rühmas olid erimeelsused suuremad, teises arusaamad sarnasemad. Leiti, et sekkumise võti on selles, kui hästi me seda last tunneme ja laps peab tundma, et temast miski sõltub.

Lepiti kokku, et järgmine kovisioon toimub juunis.

 

5. märtsil tulid meile külla Valga põhikooli õpetajad. Vahetasime kogemusi, kuidas eriliste laste õpetamisega paremini hakkama saada. Kokku osales arutelus 13 inimest. Näitasime meie kooli videot ja selgitasime, missugust tuge vajavaid lapsi me siin õpetame. Tutvustasime oma kogemusi autismispektrihäiretega laste õpetamisel. Põhikooli õpetajad rääkisid oma kogemustest ja tõid välja murekohad, millele üheskoos lahendusi otsiti.

Mõlema kooli õpetajate hinnangul oli arutelu kasulik ja lepiti kokku, et koostöö jätkub.

 

 

26. veebruaril 2020 korraldasime oma kooli töötajatele kovisiooni „Õpilaste käitumisprobleemid, nende põhjused ja abistamise võimalused“. Kovisiooni juhtisid Rajaleidja spetsialistid Endla Lõkova ja Õnne Naaris. Mõlema grupi arutelu keskseks teemaks oli vägivalla ennetamine vahetundides. Esimeses rühmas olid erimeelsused suuremad, teises arusaamad sarnasemad. Leiti, et sekkumise võti on selles, kui hästi me seda last tunneme ja laps peab tundma, et temast miski sõltub.

Lepiti kokku, et järgmine kovisioon toimub juunis.

 

5. märtsil tulid meile külla Valga põhikooli õpetajad. Vahetasime kogemusi, kuidas eriliste laste õpetamisega paremini hakkama saada. Kokku osales arutelus 13 inimest. Näitasime meie kooli videot ja selgitasime, missugust tuge vajavaid lapsi me siin õpetame. Tutvustasime oma kogemusi autismispektrihäiretega laste õpetamisel. Põhikooli õpetajad rääkisid oma kogemustest ja tõid välja murekohad, millele üheskoos lahendusi otsiti.

Mõlema kooli õpetajate hinnangul oli arutelu kasulik ja lepiti kokku, et koostöö jätkub.